20.01.2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang

Hội đồng quản trị Cty Cp Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian: Khai mạc vào lúc 13h30 phút ngày 28/1/2016.

Địa điểm: Trụ sở Cty Cp Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang -  Đường số 3 (KVBX tỉnh KG),  Ấp Sua Đũa, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang.

Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu CP của Cty.

Cổ đông đăng ký danh sách đến hết ngày 25/01/2016. Nếu sau thời gian trên coi như vắng mặt.

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu…được đăng tại Website: http://www.ctycpvttbkiengiang.com.vn.(Liên hệ điện thoại: 0773.910520 – 864230).

Khi đến tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông đem theo giấy CMND và Cổ phiếu (hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương).

Trân trọng thông báo./.

                   BAN GIÁM ĐỐC

Tải file tại đay

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan