Sơ lược về tổ chức Công ty

- Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2006, đến nay đã được hơn 7 năm, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty ở thời điểm hiện 30/06/2013 là 130 người, được ...

Giới Thiệu Công Ty

Công ty cổ phần vận tải thủy bộ là môt công ty vận tải hành khách bằng đường bộ và đường thủy, vận tài hành khách trong nội thành bằng xe buýt, hoạt động phụ trợ vận tải thiết kế và thi ...