Công ty cổ phần vận tải thủy bộ là môt công ty vận tải hành khách bằng đường bộ và đường thủy, vận tài hành khách trong nội thành bằng xe buýt, hoạt động phụ trợ vận tải thiết kế và thi công cải tiến phương tiện giao thông đường bộ.