- Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2006, đến nay đã được hơn 7 năm, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty ở thời điểm hiện 30/06/2013 là 130 người, được tổ chức như sau: * Chức danh do đại hội bầu: